Idéen

Bra och trivsam musik komponerad för spädbarn och gravida kvinnor, som utvecklar barns sensibilitet och intelligens.

Graviditet och barnuppfostran har överallt en likartad karaktär och förlopp. Dela dina iakttagelser och tankar på vår Facebook-sida, du kanske hjälper andra eller får ny värdefull information.

Vi stöder och sprider utvalda idéer och koncept som kan bygga ett sensibelt, bättre samhälle.

Ladda ner mobilapp